HSB Bostadsrättsförening Apoteket i Gällivare

Norrbottens län

Information

HSB Bostadsrättsförening Apoteket i Gällivare är ett företag som finns i Gällivare. I HSB Bostadsrättsförening Apoteket i Gällivare finns det lite olika personer som är förknippade och det är Ek, Alice Gunilla som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermansson Panna, Sven Åke som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Järvenpää, Agneta Camilla som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Landström, Karl Lennart som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjödin, Jan Urban som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Lehto, Bengt Erik som är född 1952 och har titeln SuppleantLindström, Per Ove som är född 1929 och har titeln Suppleant, Martinsson, Brita Ingrid Matilda som är född 1931 och har titeln Suppleant, Westin, Karin Margreta som är född 1930 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Apoteket i Gällivare så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Apoteket i Gällivare på telefon 0920-84800.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Apoteket i Gällivare av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Apoteket i Gällivare är ett av många företag som finns i Norrbottens län och Gällivare arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Apoteket i Gällivare innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Apoteket i Gällivare är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Apoteket i Gällivare så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ek, Alice Gunilla -Hermansson Panna, Sven Åke -Landström, Karl Lennart -Westin, Karin Margreta

HSB Bostadsrättsförening Apoteket i Gällivare har 716415-7807 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Norrbottens län.