Dundrets förskola Ekonomisk förening

Norrbottens län

Information

Dundrets förskola Ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Gällivare. Det är nämligen den kommunen som Dundrets förskola Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Dundrets förskola Ekonomisk förening är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2004-04-29.

Dundrets förskola Ekonomisk förening som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 2004-04-07.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Rallarrosen 4 A, 982 35, Gällivare. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Dundrets förskola Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0970-10367.

Gällivare arbetar för att verksamheter som Dundrets förskola Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Dundrets förskola Ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter i Norrbottens län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med största möjliga kostnadseffektivitet kombinerat med hög kvalitet bedriva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn i Gällivare. Daghemmets föreståndare skall ha det pedagogiska ansvaret och leda verksamheten.

Firmatecknare för Dundrets förskola Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Apelqvist, Helena Delice -Karlsson, Stig Tord -Pettersson, Kjell Olov.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Dundrets förskola Ekonomisk förening och det är följande personer, Apelqvist, Helena Delice som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Gillerstedt, Patrik Lennart som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Catharina Margareta som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Stig Tord som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Kjell Olov som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Liinanki, Kjell Mattias som är född 1976 och har titeln Suppleant.Nygren, Maria Christina som är född 1971 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Dundrets förskola Ekonomisk förening är 769610-7809.