HSB Bostadsrättsförening Stinsen i Gällivare

Norrbottens län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Gällivare och HSB Bostadsrättsförening Stinsen i Gällivare är ett av dem. Norrbottens län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB Bostadsrättsförening Stinsen i Gällivare är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Stinsen i Gällivare är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Stinsen i Gällivare är ett Bostadsrättsförening och skapades 1963-04-29. Det finns flera olika bolag i Norrbottens län som är ett stort län. Gällivare där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Stinsen i Gällivare ska trivas.

I Gällivare så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Stinsen i Gällivare inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Stinsen i Gällivare och det finns flera bolag som är det idag i Gällivare.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Stinsen i Gällivare så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Lars Erik -Nilsson, Malin Helen -Waara, Barbro Birgitta -Öhström, Per Sigvard.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Stinsen i Gällivare är Andersson, Lars Erik som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Järvenpää, Agneta Camilla som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Elna Majlis som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Malin Helen som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Nutti, Mari-Ann som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Waara, Barbro Birgitta som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamotÖhström, Per Sigvard som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Lehto, Bengt Erik som är född 1952 och har titeln Suppleant, Pohjanen, Karl Gunnar som är född 1931 och har titeln SuppleantÖjertun, Tora Gemina Gunhild som är född 1941 och har titeln Suppleant.

HSB Bostadsrättsförening Stinsen i Gällivare har 797900-0192 som sitt organisationsnummer.