HSB:s Bostadsrättsförening Korpen i Gällivare

Norrbottens län

Information

I Norrbottens län så finns HSB:s Bostadsrättsförening Korpen i Gällivare. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Gällivare här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB:s Bostadsrättsförening Korpen i Gällivare tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Norrbottens län. Gällivare jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Norrbottens län gör att bolag trivs där.

HSB:s Bostadsrättsförening Korpen i Gällivare är momsregistrerat sedan2008-12-04 och har organisationsnummer 797900-0267.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till HSB:s Bostadsrättsförening Korpen i Gällivare på följande adress Malmbergsv. 5, 982 36, Gällivare.

HSB:s Bostadsrättsförening Korpen i Gällivare är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB:s Bostadsrättsförening Korpen i Gällivare så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Krigsman, Birgitta Elisabet som är född 1935 och har titeln Suppleant . Lehto, Bengt Erik som är född 1952 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägeheter för persmanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samat för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet me anknytning till beoendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.