HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Gällivare

Norrbottens län

Information

I Norrbottens län så finns HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Gällivare. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Gällivare här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Gällivare tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Norrbottens län. Gällivare jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Norrbottens län gör att företag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Gällivare är momsregistrerat sedan1993-01-01 och har organisationsnummer 797900-0291.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Gällivare på följande adress Malmbergsv. 2, 982 31, Gällivare.

HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Gällivare är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 2005-10-27.

I HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Gällivare så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . , , Isaksson, Siv Monica som är född 1965 och har titeln Suppleant . Lidström, Leif Edvard som är född 1980 och har titeln Suppleant . Lundström, Elida Charlotte som är född 1933 och har titeln Suppleant . Olsson, Lars Göran som är född 1946 och har titeln Suppleant .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.