Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 8

Norrbottens län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 8 är ett av många bolag som finns i Gällivare. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 8 finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 8 som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1961-08-04.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 8 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0970-21040.

Gällivare arbetar för att bolag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 8 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 8. Det finns flera bolag i Norrbottens län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 8 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Harnesk, Gunnel Birgitta -Landström, Klas Lennart -Åhl, Hans Tomas.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 8 och det är följande personer, Harnesk, Gunnel Birgitta som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Landström, Klas Lennart som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson Ranta, Fredric Olov Michael som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallgren, Bror Ludvig som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Åhl, Hans Tomas som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Stig-Erik Tomas som är född 1953 och har titeln Suppleant.Landström, Birgit Anita som är född 1943 och har titeln Suppleant, Rindelöv, Sven-Erik som är född 1952 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 8 är 797900-0630.