Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 9

Norrbottens län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 9 vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Gällivare så är Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 9 ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Norrbottens län så finns det ännu fler.

Gällivare arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Gällivare och i Norrbottens län. Redan 1961-08-04 så skapades Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 9 och företaget är har ej F-skattsedel.

797900-0689 är organisationsnummret för företaget som finns i Gällivare.

Just nu är Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 9 och det finns många företag som är i Norrbottens län

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 9 så går det att nå dem via telefon på 0970-21040 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Holmgren, Per Roland -Rindelöv, Sven-Erik -Sejnell, Per Ove Christer

Följande personer är på något sätt aktiva inom Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmbergshus nr 9 är Ejemalm, Lars-Göran som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmgren, Per Roland som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Håkan Ingemar som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Rindelöv, Sven-Erik som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Sejnell, Per Ove Christer som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Harnesk, Gunnel Birgitta som är född 1952 och har titeln SuppleantJohansson, Anita Ingegerd som är född 1944 och har titeln Suppleant, Kristell, Carina Britt-Marie som är född 1948 och har titeln Suppleant, Nordqvist, Åke Stig Göran som är född 1954 och har titeln Suppleant.