Gällivare Värmeverk Aktiebolag

Norrbottens län

Information

Gällivare Värmeverk Aktiebolag är ett av många företag som finns i Gällivare. Det är nämligen den kommunen som Gällivare Värmeverk Aktiebolag finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Gällivare Värmeverk Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Gällivare Värmeverk Aktiebolag som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1978-02-20. Men sedan 1978-01-01 så har Gällivare Värmeverk Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Betongv. 7, 982 38, Gällivare. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Gällivare Värmeverk Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0970-75580.

Gällivare arbetar för att företag som Gällivare Värmeverk Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Gällivare Värmeverk Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Norrbottens län.

Bolaget skall producera, distribuera och sälja värme ävensom driva därmed förenlig verksamhet. Bolagets ändamål är att främja energi- och värmeförsörjningen inom Gällivare kommun.

Firmatecknare för Gällivare Värmeverk Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Mats Ivan -Strömberg, Henry -Vågman, Siv Inga-Britt Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Gällivare Värmeverk Aktiebolag och det är följande personer, Eriksson, Mats Ivan som är född 1943 och har titeln Extern VD, Strömberg, Henry som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Alriksson, Lars Ingvar som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Isaksson Lehtipalo, Henrik Vilhelm som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Vågman, Siv Inga-Britt som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Ärlebrand, Bo Steve Tore som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot.Abrahamsson, Sten Åke som är född 1954 och har titeln Suppleant, Henriksson, Bror Sigvard som är född 1937 och har titeln Suppleant, Hjerpe, Nanny Ingegärd som är född 1938 och har titeln Suppleant.Liljergren, Lennart Per Åke som är född 1951 och har titeln Suppleant.Waara, Kent Roger som är född 1957 och har titeln Suppleant.Deloitte AB som är född och har titeln Revisor.Hettinger, Anders som är född 1956 och har titeln Revisorssuppleant.Olsson, Gösta Sverker som är född 1962 och har titeln Huvudansvarigrevisor.Engelmark, Per Sören Evert som är född 1938 och har titeln Lekmannarevisor.Hagstedt, Karl Lennart Valdemar som är född 1929 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Gällivare Värmeverk Aktiebolag är 556196-4965.