Gällivare Taxi Aktiebolag

Norrbottens län

Information

I Norrbottens län så finns Gällivare Taxi Aktiebolag. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Gällivare här finns det många olika Aktiebolag. Gällivare Taxi Aktiebolag tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Norrbottens län. Gällivare jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Norrbottens län gör att bolag trivs där.

Gällivare Taxi Aktiebolag är momsregistrerat sedan1989-01-01 och har organisationsnummer 556350-7184.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 0970-10000 alternativt besöka eller skicka post till Gällivare Taxi Aktiebolag på följande adress Centralplan 3, 982 36, Gällivare.

Gällivare Taxi Aktiebolag är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Gällivare Taxi Aktiebolag så sitter följande personer i styrelsen: Boman, Ulla Marianne som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande , , , , , Lindenhall, Knut Jonny som är född 1964 och har titeln Suppleant . , ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva beställningscentral för yrkesmässiga persontransporter samt i förekommande fall bedriva turistbyrå på entreprenad. Företaget ska dessutom teckna avtal om och bedriva transporter med lättare fordon samt bussregistrerade fordon vad avser person-, gods- och budbefordran, marknadsföra beställningscentralen och anslutna trafikutövares tjänster, förvärva och förvalta fast egendom, hyra ut transportmedel och släpvagnar samt med nämnda verksamheter förenlig verksamhet.