Trafikkontroll

2018-02-21 10:33:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Messhedsvägen, kontroll av nykterheten i trafiken

Under tiden 07:45 - 08:10 kontrollerades ett 30-tal fordonsförare. Alla utan anmärkningar.

Se händelsen på polisen.se